Hạng mục Nhà cửa đời sống

Hương Shoyeido Nokiba

Hương Shoyeido Nokiba thoáng mùi thơm nhẹ từ gỗ đàn hương tỏa ra như hương hoa mận, đủ giản dị để thưởng hương hàng ngày, nhưng cũng đủ tinh tế để thích hợp cho những dịp đặc biệt.

Hương Shoyeido Nokiba