Hạng mục Trang điểm

Mascara Làm Dày Mi Cezanne Volume Comb

Mascara làm dày mi Cezanne Volume Comb Mascara sẽ chuốt đều và tách từng sợi mi giúp hàng mi mỏng và thưa dày hơn.
– Sản phẩm có đầu cọ được thiết kế hình lược hơi cong, giúp chạm đến sợi mi ngắn nhất khi chuốt mi. Sản phẩm không trôi, không lem, đặc biệt, dễ dàng tẩy trang với nước ấm.

Mascara Làm Dày Mi Cezanne Volume Comb