Hạng mục Thực phẩm & Đồ uống

Mì Ly Cup Noodles Nissin

Sản phẩm Cup Noodles lần đầu được bán tại Nhật vào năm 1971 là sản phẩm đang được bán rộng rãi trên hơn 80 quốc gia hiện nay và là sản phẩm bán chạy với hơn 40 tỷ phần ăn mỗi năm.

Mì Ly Cup Noodles Nissin